De tutor de curs a coach educacional

Montse Prieto - Professora de Formació Professional

Montse Prieto, professora de l’Escola Montserrat

La tasca de tutoria és una de les activitats més importants que es duen a terme amb els alumnes. Tradicionalment es veia la tutoria com un espai on exposar els problemes que sorgien al grup classe; actualment, la tutoria de curs comprèn molt més que aquestes xerrades grupals: els tutors ens  impliquem en el creixement personal de l’alumne i en el reconeixement de les seves capacitats i motivacions. En la Formació Professional, a més, la tasca orientadora acadèmica i professional es fa molt més palesa. És per tot això que actualment podríem canviar el nom del tutor per coach educacional. I com a nous coaches realitzem una sèrie de dinàmiques encarades a promoure aquesta transformació personal dels nostres alumnes.

Les sessions de tutoria tenen tres fases, una primera fase on es posa l’alumnat en situació, ja que l’ambient en aquest tipus de sessions ha de ser molt adequat perquè es fan activitats que necessiten que l’alumne estigui predisposat a participar amb sinceritat i honestedat. Aquesta fase de posada en escena pot incloure escoltar música, la lectura d’un poema, o la visualització d’un petit vídeo.

En la segona fase es fa la dinàmica escollida, que pot ser en petits grups o tota la classe, algunes dinàmiques són més sorolloses, altres més introspectives, el tutor ha d’estar disposat a intervenir en tot moment i ha d’interactuar fent-los que es qüestionin les seves idees i pensament preestablerts.

L’última fase consisteix en la valoració per part de l’alumnat de l’activitat realitzada, en han de transmetre si s’han sentit còmodes, si els hi ha despertat alguna cosa, si pensen que és adequada… qualsevol feedback ha de ser ben rebut i analitzat per part del tutor.

Amb aquesta tasca tutorial volem que els alumnes i les alumnes de  l’Escola Montserrat no només aprenguin les capacitats tècniques associades a la seva titulació sinó que, a més, potenciïn les seves capacitats claus cada vegada més demandades per les empreses.

Crèdits

Disseny i programació web

pikstudio

Fotografia

Mercè Rial