CFGS Dual Integració Social

Si visualitzes el teu futur professional creient fermament que pots generar un impacte positiu cap als col·lectius més desfavorits de la nostra societat, aquest és el teu cicle.

Presentació

2.000h - 2 cursos acadèmics - Horari de tarda - FEDAC Manresa

T’agradaria dissenyar projectes d’intervenció social? Tens vocació de servei per tal de generar un impacte social? Vols treballar en centres de dia, centres d’inserció ocupacional, centres amb persones amb discapacitat sensorial, física, cognitiva… centres oberts, ajuda domiciliària? Vols dissenyar i implantar accions per tal de prevenir la violència de gènere? T’agradaria programar projectes d’infància en risc? Desenvoluparies plans d’acció específics que promoguin la participació i integració de les persones immigrants? En resum, visualitzes el teu futur professional creient fermament que pots generar un impacte positiu cap als col·lectius més desfavorits de la nostra societat? Si a totes aquestes preguntes la teva resposta és SÍ rotund, no ho dubtis més! Aquest és el teu Cicle!

Un cop finalitzat seràs Tècnic/a superior en integració social i exercirà la teva activitat professional en empreses del sector serveis a les persones i de serveis a la comunitat.

Què estudiaràs a Integració Social

 • Context de la intervenció social
 • Metodologia de la intervenció social
 • Promoció de l’autonomia personal*
 • Inserció sociolaboral*
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Atenció a unitats de convivència*
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Mediació comunitària*
 • Habilitats socials*.Primers auxilis.
 • Projecte d’integració social.
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball.
 • Projecte d’integració social.

Sortides laborals

És un dels perfils en constant evolució, t’hi sumes? Coneix les sortides professionals.

 • Tècnic/a d’equipaments residencials
 • Tècnic/a d’educació especial
 • Tècnic/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Auxiliar de tutela
 • Treballador/a familiar
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral
 • Tècnic/a en ocupació amb suport

Matricular-se a Integració Social

Les matrícules al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances en modalitat dual estan obertes des de l’1 de febrer. No cal que facis el procés de preinscripció!

Per això, si t’agradaria assegurar-te la plaça, val més que la reservis de seguida, ja que treballem amb grups reduïts. Per a fer-ho, només has de pagar la matrícula i omplir el full d’inscripció.

Consulta també els requisits d’accés al cicle. Si tens dubtes, pots trucar-nos, escriure’ns un e-mail o venir a visitar-nos i t’ho explicarem tot sense compromís.

 

Amb titulació

Poden accedir als cicles formatius de grau superior els alumnes que disposin d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents:

 • Títol de batxillerat.
 • Títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional.
 • Títol de tècnic o tècnica de formació professional.
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
 • Titulació universitària o equivalent.
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari.

   

Sense titulació

Accés mitjançant prova Poden accedir als cicles formatius de grau superior els alumnes que acreditin haver superat les proves esmentades en algun dels ítems següents:

 • Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior que vulguin cursar.
 • Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Prova d’accés corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener.

Estan exemptes de fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior les persones que hagin superat les proves d’accés per a més grans de 45 anys o tinguin l’accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tinguin 40 anys o més.

Crèdits

Disseny i programació web

pikstudio

Fotografia

Mercè Rial