CFGS Dual Educació Infantil

A l’Escola Montserrat aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius per als infants.

Presentació

2.000h - 2 cursos acadèmics - Horari de tarda

T’agrada el tracte amb la gent i tens vocació de servei? Ets una persona creativa i que li agrada compartir el temps i coneixements amb els nens? Vols transformar i impactar en el món educatiu compartint la nostra passió per l’educació. A l’Escola Montserrat aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes I programes educatius per als infants.

El grau superior d’educació infantil t’ensenyarà tot el que necessites per a treballar en escoles, llars d’infants i programes d’oci amb infants entre 0 i 6 anys en qualitat d’educador o educadora. Inicia la teva pròpia carrera professional dins del sector de la docència, generant i participant entorns segurs per als nens, seguint la normativa establerta.

Contribueix directament i forma part de la primera etapa de l’educació infantil, generant experiències inoblidables per als infants i les seves famílies. Aplicaràs activitats programades, organitzaràs recursos, donaràs resposta a les necessitats de cada infant, els ajudaràs amb la seva autonomia. Seràs una part important en la formació dels nous desenvolupadors de futur.

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil és una titulació oficial impartida en modalitat de formació Professional dual. Estudia aquest curs i seràs tècnic superior en educació infantil en només dos anys. Gràcies al model d’FP dual, durant el 2n curs estaràs fins a 10 mesos treballant en una empresa del sector amb alta a la seguretat social i una beca de concepte de salari fix.

Oi que t’entusiasmes? Doncs gradua’t amb nosaltres.

Què estudiaràs a Educació Infantil

En aquest cicle formatiu d’educació infantil aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en les primeres edats dels més petits.

 • Intervenció amb famílies i atenció a menors amb risc social.
 • Didàctica de l’Educació Infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • El Joc infantil i la seva metodologia.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motor.
 • Desenvolupament socioafectiu.
 •  Habilitats socials.
 •  Primers auxilis.
 •  Formació i Orientació Laboral.
 •  Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projectes d’atenció a la infància.
 • Formació en centres de treball.

Sortides laborals

Estudiant aquest curs seràs tècnic superior en educació infantil, el qual et permetrà donar suport, en l’entorn educatiu formal, en la proposta pedagògica elaborada per un mestre. En l’entorn educatiu no formal, sabràs generar entorns segurs en col·laboració d’altres professionals.

 • Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
 • Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
 • Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

Matricular-se a Educació Infantil

Les matrícules al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances en modalitat dual estan obertes des de l’1 de febrer. No cal que facis el procés de preinscripció!

Per això, si t’agradaria assegurar-te la plaça, val més que la reservis de seguida, ja que treballem amb grups reduïts. Per a fer-ho, només has de pagar la matrícula i omplir el full d’inscripció.

Consulta també els requisits d’accés al cicle. Si tens dubtes, pots trucar-nos, escriure’ns un e-mail o venir a visitar-nos i t’ho explicarem tot sense compromís.

 

Amb titulació

Poden accedir als cicles formatius de grau superior els alumnes que disposin d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents:

 • Títol de batxillerat.
 • Títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional.
 • Títol de tècnic o tècnica de formació professional.
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
 • Titulació universitària o equivalent.
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari.

   

Sense titulació

Accés mitjançant prova Poden accedir als cicles formatius de grau superior els alumnes que acreditin haver superat les proves esmentades en algun dels ítems següents:

 • Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior que vulguin cursar.
 • Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Prova d’accés corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener.

Estan exemptes de fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior les persones que hagin superat les proves d’accés per a més grans de 45 anys o tinguin l’accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tinguin 40 anys o més.

Crèdits

Disseny i programació web

pikstudio

Fotografia

Mercè Rial