Sabem com comunicar-nos amb les persones amb discapacitat o diversitat funcional?

Sònia Díaz, professora de l’Escola Montserrat

Al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció de Persones en Situació a la Dependència (APSD) ensenyem tècniques per a què els nois i les noies que cursen el grau puguin comunicar-se amb persones amb alguna dificultat per a fer-ho. La realitat ens mostra que la nostra societat està poc informada i sensibilitzada envers aquelles persones que utilitzen sistemes de comunicació i/o desplaçaments poc habituals i diferents de la norma. Per a la gran majoria de membres de la nostra societat, tractar amb algú “diferent” no és un acte habitual, i amb freqüència desconeixem els recursos i les possibilitats comunicatives amb els quals compten les persones amb discapacitat o diversitat funcional.

A l’Escola Montserrat acompanyem els i les alumnes en aquesta sensibilització i també en l’aprenentatge de diferents estratègies de comunicació utilitzant metodologies pedagògiques molt pràctiques, vivencials i innovadores. Aprenem els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) i sobretot treballem les actituds amb les quals ens adrecem a les persones amb alguna discapacitat.

La complexitat del treball amb una persona amb situació de dependència, pel que fa a la diversitat i a la interacció de diferents aspectes clínics, físics, funcionals, comunicatius, psicològics i socials requereix d’una sèrie d’aptituds, habilitats i coneixements que difícilment estan a l’abast d’un únic professional. La participació de diferents professionals de branques diferents (metges, infermers, terapeutes, treballadors socials, logopedes, tècnics APSD, etc.) afavoreix la metodologia del treball en equip. Aquesta manera de treballar permet posar en marxa un abordatge que ofereix l’atenció integral de la persona en què tots els i les professionals treballen per aconseguir un objectiu comú.

És per aquest motiu que l’estil comunicatiu i l’actitud que aporta el i la professional APSD a l’hora de portar a terme una comunicació i la seva manera d’expressar-se resulten de gran importància, sobretot quan aquest intercanvi comunicatiu es dóna amb una persona amb dificultats per a la comunicació o usuària de SAAC. A Escola Montserrat ensenyem que un i una professional APSD ha de manifestar un estil assertiu, mirant els ulls de la persona que té al davant, situant-s’hi a una distància adequada, gesticulant i somrient amb freqüència. A més a més, de parlar amb un to de veu, un ritme i un volum adequats i, sobretot, respectant el torn de paraula i deixant espais de silenci (pauses) per tal d’afavorir els inicis comunicatius de la persona.

Així doncs, a la pregunta de si sabem comunicar-nos amb persones amb discapacitats i/o diversitat funcional, la resposta és que com a societat tenim moltes mancances però que els nois i noies que cursen el CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència obtenen un nivell de coneixement i de sensibilització alt per a poder facilitar la comunicació i la qualitat de vida de les persones amb aquesta dificultat.

Crèdits

Disseny i programació web

pikstudio

Fotografia

Mercè Rial