Els top de la FP: dos títols en quatre anys 

Daniel Màuriz - Director del centre de Formació Professional

Dani Mauriz, director de l’Escola Montserrat

Segurament tots tenim al cap que els cicles formatius són de dos anys i que, per tant, els alumnes de formació professional abandonen els centres després de dos cursos. Però no ens podem oblidar d’aquells que, després de fer un cicle de grau mitjà, opten per graduar-se també en un cicle de grau superior i continuen els seus estudis a l’Escola Montserrat.

El Jordi va fer Gestió administrativa a la nostra Escola i, veient que el món de l’empresa l’apassionava, va decidir cursar després el grau superior d’Administració i finances. L’Anna estava fent el grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència i es va adonar que el seu futur passava per cuidar persones. Per això, després es va matricular al cicle de grau superior d’Educació infantil. Són noms ficticis, però casos que no s’allunyen de la realitat de l’Escola Montserrat.

Continuar formant-te i ampliant coneixements és possible també a la Formació Professional. I és una opció tan vàlida com aquells qui decideixen continuar uns estudis superiors a la universitat; o aquells altres que s’incorporen al mercat laboral.

Com a Escola, per què negar-ho, és una satisfacció veure que una part dels nostres alumnes ens renoven la seva confiança i fan un segon cicle al nostre centre. Compartim quatre anys amb ells, som presents i agents actius en el seu procés de fer-se grans, tan a nivell personal com professional. Veiem com les seves possibilitats professionals es multipliquen, perquè adquireixen més coneixements i més pràctica.

I els acompanyem en la gran evolució que fan: entren essent gairebé criatures i surten essent persones formades, motivades i amb capacitat per afrontar qualsevol repte que se’ls posi al davant.  

En aquests dies de festes nadalenques, en què compartirem taula o estones amb amics i familiars, tinc més presents que mai totes i cadascuna de les persones que formen la gran família de l’Escola Montserrat. I tots els joves que han compartit quatre anys amb nosaltres, hi tenen un lloc d’honor.

Molt bones festes i que el 2019 ens porti la passió necessària per continuar millorant cada dia!