A l'Escola Montserrat tenim molt clara la nostra metodologia de treball, que ens fa diferents i aporta quelcom extra a la teva educació. No vens (només) a treure't un títol; vens a donar el millor de tu de cara al teu futur laboral. Per això, els pilars que sustenten la nostra formació professional són l'atenció personalitzada, l'innovació educativa i el servei d'orientació i inserció laboral. 

"No solament t'acompanyem en la teva formació, sinó que ho farem fins que trobis feina"

ATENCIÓ PERSONALITZADA

L’atenció personalitzada és un factor que considerem clau per aconseguir el desenvolupament de les capacitats i aptituds de cada alumne. En la dimensió personal de cada alumne, la seva atenció individualitzada és un factor clau d’una bona formació i es manifesta sovint en petits detalls habituals: atendre específicament les dificultats en l’aprenentatge, potenciar les virtuts de cada alumne, i dialogar sempre positivament i en privat amb la confiança d’obtenir una millora.

A través del tutor i de l'orientador laboral procurem conèixer bé l’alumne, seguir de prop el seu rendiment, i orientar-lo en les seves decisions. Ells s’entrevistaran periòdicament amb els alumnes, i si s'escau amb els pares, per parlar dels aspectes acadèmics actuals i futurs, de l'orientació del seu talent, de les seves possibilitats dins del món laboral, en definitiva de tots aquells aspectes que incideixen en la seva formació acadèmica i professional amb la finalitat de concretar objectius comuns.

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Com no podria ser d'una altra manera l'Orientació i Inserció laboral és el tercer dels nostres eixos fonamentals ja que pretenem el 100 %  d'inserció laboral dels nostres alumnes.

I això ho aconseguim mitjançant la selecció de les millors empreses per a la realització de les pràctiques (FCT i Dual) i a través de la figura de l'orientador laboral que fa un acompanyament i assessorament individualitzat de l'alumne des de que entra a l'escola fins que l'alumne es gradua i troba una feina, o engega la seva pròpia empresa.

INNOVACIÓ EDUCATIVA

L'Innovació educativa l'entenem com a l'aplicació més real del que l'alumne es trobarà al mercat laboral un cop s'hagi graduat.

En un món tan competitiu i canviant es necessiten professionals amb coneixements tècnics, però també professionals polivalents i flexibles, i és per això que en els nostres cicles formatius treballem en base al que demanda el món laboral (empreses) i el del coneixement (universitats). Treballem a fons tan des de les competències més tècniques del propi cicle formatiu mitjançant: casos pràctics, simulacions, projectes, col·laboracions reals amb l'entorn més proper, etc com les competències més transversals que són aquelles que demanden les empreses als treballadors del segle XXI sigui quina sigui l'activitat a la qual es dediquin (creativitat, iniciativa, treball en equip, organització, comunicació i la competència digital), i l'anglès a través de la incorporació d'un nadiu que millora  l'aprenentatge de l'idioma amb treball en grups reduïts.

I no ens calen, ni els llibres ni els exàmens clàssics per avaluar, ja que el món real és molt més que això. Per fer efectiva aquesta constant innovació prioritzem la formació del professorat i la millora de les seves competències pedagògiques, a través de l'assessorament del nostre "Educational Innovation Master" que ens actualitza constantment en tot allò més actual que es treballa a les aules.