Història de l'escola Montserrat

L’Escola neix al carrer Sant Joan, 47-49 de  Sant Vicenç de Castellet  l’any 1949 amb el nom “Acadèmia Montserrat”. Els seus fundadors van ser la Sra. M Àngels Vidal  i  el Sr. Andreu Vidal. En els seus inicis era una escola on s’impartien els ensenyaments de pàrvuls, primària i batxillerat “lliure” i comerç

L’any 1968 es trasllada a la seva ubicació actual, al carrer Enginyer Llansó, 24.

El curs 1973-1974 s’inclou la formació professional de manera experimental (FPI i FPII)

El curs 1996-1997 es comença el treball de la nova FP definida a la LOGSE posant en funcionament els primers cicles de grau mitjà.

A partir del curs 2000-2001 l’escola es transforma en un centre dedicat exclusivament a oferir cicles formatius de grau mitjà i grau superior.