MATRÍCULA al 1r curs de CFGS de l’Escola Montserrat

Mitjançant aquest formulari podeu realitzar la matrícula al 1r curs de CFGS a l’escola Montserrat.

Dades Personals

Nom
Cognom
Adreça
Població
CP
Telèfon
E-Mail
Data Naixement
Lloc
Nacionalitat
NIF/NIE
Tarja Sanitària
Centre procedència
Població

Com ens has conegut? Pots marcar més d'una opció

 A través d'un conegut Web Departament ensenyament Web Escola Montserrat Facebook Instagram Twitter Fira de l'estudiant Xerrades a escoles/instituts Anuncis

Dades dels pares o tutors legals (en cas de ser menor d'edat)

Nom i Cognoms
E-mail
Telèfon Mòbil
Telèfon
Nom i Cognoms
E-mail
Telèfon Mòbil
Telèfon
Modalitat d'accés al cicle
 CFGM Batxillerat o equivalent Prova d'accés / curs accés CFGS Un altre CFGS Diplomatura, llicenciatura o Grau Universitari Altres
Modalitat del curs  Dual No dual
Recomanat per
Cicle a cursar
Modalitat de pagament per Administració i Finances, Educació Infantil, i Màrqueting i Publicitat

1r curs: 12 quotes de 242€ (de setembre a agost) més 400€ de matrícula

2n curs: 10 quotes de 242€ (de setembre a juny) més 400€ de matrícula

El pagament de la matrícula s'ha de realitzar al compte de CaixaBank ES48 2100 0361 5801 0138 8247, indicant el nom i cognoms de l'alumne.

Modalitat de pagament per Integració Social

1r curs: 12 quotes de 250€ (de setembre a agost) més 400€ de matrícula

2n curs: 10 quotes de 250€ (de setembre a juny) més 400€ de matrícula

El pagament de la matrícula s'ha de realitzar al compte de CaixaBank ES10 2100 0361 5302 0029 8136, indicant el nom i cognoms de l'alumne.

 Pagament en 12 mensualitats amb domiciliació bancària
 Pagament únic per curs (descompte del 5% a l'import total de les mensualitats del curs)
 Pagament en 12 mensualitats en efectiu (cal pagar cadascuna de les mensualitats abans del dia 10 de cada mes)

Domiciliació Bàncaria
Sr. / Sra.
NIF / NIE
Domicili
Número Compte Bancari
Banc o Caixa
Sucursal
De la localitat
Accepto la domiciliació dels rebuts per part de l'Escola Montserrat a aquest compteAdjunta els següents documents per tal de formalitzar la matricula
DNI escanejat a dues cares
Justificant Pagament Matricula
**La matricula no quedarà formalitzada sense el justificant del pagament bancari
Accepto rebre butlletins informatius sobre les activitats del Centre (Obligatori)

He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades, així com la informació addicional detallada en la Política de privacitat i protecció de dades