Roser Gost – Professora de Formació Professional

Roser Gost Gijón

Responsable de Mobilitat Internacional - Coordinadora CFGS - Professora

Cursos

CFGS Comerç Internacional

CFGS Administració i Finances

CFGM Gestió Administrativa

Currículum

Coautora del llibre “Casos pràctics de comerç internacional: Transport” Editorial: GENERALITAT DE CATALUNYA. ISBN 9788439351061

Formació i experiència laboral en gestió administrativa i comerç internaciona

TACI (Tècnic Administratiu en Comerç Internacional) Generalitat de Catalunya

Col.laboracions amb l’UPC i INFORM en la formació de formadors en Comerç Internacional

8 anys d’experiència en simulació d’empreses: Programa SEFED

Altres membres