Bartomey Ayala – Professor de Formació Professional

Bartomeu Ayala Márquez

Professor - Col·laborador CFGM Atenció a les Persones en Situació de Dependència

La innovació en l’ensenyament, no és un repte, sinó un deure.

Cursos

CFGS Atenció a Persones en situació de Dependència

Currículum

Doctorand FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT DOCTORAT EN RECERCA EN SALUT

Diplomat d’infermeria. Fundació Universitària del Bages

Màster sistemes d'informació i coneixement. UOC

Màster en Qualitat Assistencial. UAB

Màster en Gestió Sanitària per a Directius. ESADE

Màster en Gestió integral de sistemes de Qualitat. Bureau Veritas.

Postgrau en Gestió de recursos humans. IEFE

Postgrau en Gestió Assistencial. UB. Hospital Clínic de Barcelona

Premi a la Qualitat Total del CIDEM Generalitat de Catalunya. Catalunya Innovació. 2002

Cap formació i Acreditacions i autoritzacions administratives. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa

Tutor de Pràcticum Psicologia. UB

Tutor d’enginyeria biomèdica. UPF

Cofundador del programa Talent+Empresa. Comarca del Bages

Coautor del Model d'Acreditació d'Hospitals d'Aguts del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Coautor del llibre Gestió per processos. CIDEM. Generalitat de Catalunya

Propietat intel·lectual del programa LSessions (Gestió del coneixement i el talent a les organitzacions)

Propietat intel·lectual del programa ShareKm (gestió del coneixement)

Fundador el programa de Llenguatge per signes català online

Tutor i Responsable del Programa Althaia Activa. Simulació d’una empresa de gestió del coneixement, format per estudiants de FP i Grau

Altres membres