Formació per al canvi

Montse Prieto - Professora de Formació Professional

Montse Prieto, professora de l’Escola Montserrat

Comença un nou any i com cada gener ens proposem fer algun canvi en la nostra vida, allò que els anglesos diuen “New Year Resolutions”, aquests propòsits estan plens de bones intencions i fan que comencem l’any d’allò més motivats, però encara que no arribem a materialitzar aquest canvi, el nostre món sí que ho fa i a un ritme vertiginós! És per això que des de l’Escola Montserrat ens hem proposat  preparar els nostres alumnes perquè siguin el màxim d’adaptatius a aquests canvis.

Està clar que, a mesura que la societat evoluciona, el factor sorpresa sobre la nostra vida creix exponencialment fent-la  cada vegada més imprevisible, i és per això que els docents hem de dotar els nostres alumnes de diferents eines i estratègies  per tal que estiguin preparats per fer front a les noves situacions que vindran.

I com els podem preparar? Doncs oferint al nostre alumnat altres coneixements que complementin la seva formació tècnica. Fer-los sortir de la seva zona de confort en el  màxim número de situacions que se’ns ocorrin, i per això hem de variar àmpliament les activitats dins l’aula i no quant a contingut sinó quant a forma.

A l’Escola Montserrat les activitats prenen forma de vídeo, de presentació, de joc.. a més, els alumnes treballen en equip, però no de la manera tradicional de dividir-se la feina i l’últim dia ajuntar-la. Intentem que treballin en equip seguint una sèrie de metodologies, consistents en crear equips heterogenis (on tinguem diferents perfils d’alumnes), donar un rol a cada membre de l’equip segons les seves aptituds i actituds i portar els “timings” del treball d’una manera organitzada utilitzant un full de seguiment de tipus Kanban.

En definitiva intentem posar el nostre alumnat en el màxim de situacions diferents possibles per fomentar la seva adaptabilitat.

Molta sort amb els vostres canvis! I com deia aquell.. els petits canvis són poderosos!