Protagonistes FP: AUSA

Protagonistes FP: Ausa

“Els alumnes dual són més conscients del valor que aporten a l’empresa”

L’empresa Ausa de Manresa ha confiat des del primer moment en el nostre projecte de formació Dual i els nostres alumnes de Màrqueting i Publicitat i Administració i Finances es formen 9 mesos als seus respectius departaments. La seva tècnica de RRHH ens ho explica en aquesta entrevista. 

  1. Quins avantatges trobes que té la FP Dual per a AUSA?

A AUSA històricament hem tingut estudiants en pràctiques. Fins al moment, a l’hora de assignar tasques els estudiants universitaris (que ja estaven amb nosaltres tot el curs escolar) els donàvem aquells projectes més interessants, més a llarg termini. Mentre que als estudiants de Cicle Formatiu els assignàvem aquelles tasques més senzilles, de fàcil formació i a la vegada més rutinàries i poc creatives.

Amb el canvi a FP Dual, els projectes d’aquests alumnes són més interessants, acostumen a veure gairebé un cicle de l’empresa, i això aporta uns grans avantatges a l’empresa. Un cop feta la formació dels alumnes, tenen més recorregut, i per tant, aportaran molt més a l’empresa.

  1. Quina valoració han donat els tutors d’empresa de la FP Dual?

Molt bona! De fet, prefereixen els alumnes de Dual que els d’ FCT.

  1. Heu notat diferència entre un alumne Dual i un alumne de les pràctiques ordinàries?

Sí! Son alumnes molt més conscienciats que van a l’empresa a “aportar”. A vegades (no sempre) els de pràctiques ordinàries veuen les pràctiques com una assignatura més. I el seu comportament no és l’idoni. Es com que no s’ho agafen prou seriosament.

  1. Com es la relació amb l’Escola Montserrat?

Molt bona! Treballar amb el Luis i la Joana és molt fàcil! Sempre tenen la resposta a les preguntes que els fem i sempre són facilitats davant els diferents inconvenients que anem trobant.

L’escola en general aposta per ser molt més propera a l’empresa. I es nota. S’agraeix. Tant de bo la resta tingués aquesta visió vers l’empresa.

  1. Recomanaries a altres empreses la incorporació d’alumnes en modalitat Dual?

Sense dubte!

  1. Com a tècnica del Departament de Persones, dibuixa’ns el perfil d’un futur treballador d’AUSA?

Per arribar a fer una entrevista, cal tenir un bon currículum (coherent) i amb la formació (acadèmica, tècnica i/o idiomes) adequada al lloc que volem cobrir. Però un cop a l’entrevista, el més importat és la actitud. A AUSA busquem persones dinàmiques, responsables, amb “xispa”, proactives, amb ganes de sumar i aportar. Que sàpiguen treballar bé en equip.  I que tinguin una actitud positiva davant les dificultats.